Tre gånger fler vindkraftverk 2019 över Gävle Hamn

Importen av vindkraftverk över Gävle Hamn ökar kraftigt - Nu behövs nya ytor för korttidslagring utanför nuvarande hamnområde.


I planeringen för 2019 är en av utmaningarna att möta en förväntad tredubbling av vindkraftimporten. De olika delarna till vindkraftverken är väldigt tunga och skrymmande, och blir hela tiden större och tyngre. Nya hårdgjorda ytor har tillkommit i år, men det behövs ännu mer plats, kanske även alldeles utanför det nuvarande hamnområdet. En förlängning av ”vindkraftsäsongen” med inkommande laster tidigare på våren och senare på hösten är också ett sätt att garantera en effektiv och rationell verksamhet.