Stark utveckling för Bulkterminalen i Gävle

Yilport Gävles bulkterminal fortsätter att växa.


Bland de större projekt som nu är aktuella finns ett nytt specialanpassat magasin för legeringar till stålindustrin, renovering av sligutlastningen, samt större ytor för att kunna hantera de allt fler vindkraftverk som lossas i Gävle.
- Hittills i år har tillströmningen av gods till bulkterminalen ökat. Under våren noterade vi bl.a. två rekordmånader, med all time high i mars och maj. Så mitt första halvår som terminalchef har varit intensivt. Mitt fokus är investeringar, effektivisering och anpassning av terminalen för att möta kundernas krav och förväntningar, säger terminalchefen Jörgen Flank.