Helautomatisk hantering av exportpapper i Gävle Hamn

Om två år blir Gävle den förmodligen första hamnen i världen med en helautomatiserad hantering av export-papper. I en 6 000 kvadratmeter stor och 30 meter hög byggnad ska då inrymmas en anläggning (Container Freight Station - CFS) där papper lastas i containrar för vidare sjötransport ut i världen. 

 - Det här är ännu en investering som stärker hamnens konkurrenskraft och stora betydelse för regionens pappersindustrier. Volymerna har länge ökat kraftigt, och när nu också containerterminalen fördubblar sin kapacitet så tar vi viktiga steg mot fortsatt stark tillväxt, säger Gävle Hamns VD Fredrik Svanbom. 
 
Det är kommunägda Gävle Hamn AB som bygger anläggningen, för att sedan under 30 år hyra ut den till hamnoperatören Yilport. Avtalet parterna emellan skrevs under idag, den 23 augusti.
 - Det är det mycket produktiva samarbetet med Gävle Hamn som möjliggör den här viktiga, och för hamnar unika satsningen. Tillsammans möter vi den urstarka svenska pappersindustrins behov med den mest effektiva lösning som finns, konstaterar Yilport Nordics marknadschef Håkan Bergström
 
Pappersprodukterna kommer till det nya höglagret med tåg och hanteras sedan av förarlösa traverser för avlastning och lagring. Slutligen lastar robotar papperet i containrar. Anläggningen byggs i direkt anslutning till den då dubbelt så stora containerhamnen, för kortast möjliga transport till kaj, och lastning på fartygen.
 Gävle Containerterminal är sedan länge ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Tillväxten har länge varit mycket stark, och närmar sig 300 000 TEU*. När den nya delen står klar 2020 klarar den att ta emot större fartyg än idag, och den årliga kapaciteten ökar då till 600 000 TEU.
 TEU motsvarar en tjugofots-container. Den vanligare 40 fots-containern är alltså 2 TEU