Ludvika fyller 100 år

Ludvika fick stadsprivilegier 1919 och fyller i år 100 år. 


Näringslivschef Erik Odéns möter upp under vårt besök i Ludvika och berättar om jubileumsfirande, framtiden och satsningen på näringslivet.

I Ludvika finns modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI, och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups Bryggeri, ett av Sveriges största bryggerier.

Nordic Iron Ore har under några år arbetat med förberedelser för återstart av gruvdrift i Ludvika. Ludvika som har aktningsvärd historik inom gruvnäringen har gott om anrikningsbar malm vid exempelvis Blötberget i  Ludvika. Logistiken och alla tillstånd finns på plats för gruvstart idag, så mycket talar för att Ludvika åter igen kan bli  en betyande gruvort att räkna med.

Ludvika ligger efter Bergslagsbanan, godsstråket som förbinder Ludvika med Gävle i öst och Göteborg i väst.

Vad beträffar ledig logistikmark så öppnar nu Ludvika upp nya områden. Ett särskilt intressant område är Gonäs där inflyttning av företag påbörjats, Dalatrafik är ett av företagen som flyttat in. I Gonäs finns nu 24 ha byggklar mark för snabb inflyttning. 

Området omfattar totalt ca 60 hektar mark, avsett för industri, logistik och kontorsetableringar, varav cirka 30 hektar är exploaterbar mark i kommunens ägor för vidare försäljning. Området ligger längs länsväg 608 (Gonäsvägen), knappt två kilometer och cirka två minuters färdväg från riksväg 50. Ca 0,5 tim till Borlänge och 1,5 tim till Västerås. Byggklar yta 24 ha

Dessutom finns ledig mark i omdelbar anslutning till Spendrups Bryggeri i Skackelbacken.
Se vår GIS-karta.

Se här hur Ludvika firar 100 år>>