Höganäs Borgestad flyttar huvudkontoret till GävleHöganäs Borgestad kraftsamlar alla verksamheter under ett gemensamt varumärke 


Koncernen omfattar ett flertal företag som erbjuder avancerade eldfasta högtemperaturlösningar. Nu lägger gruppen alla varumärken under samma paraply: Höganäs Borgestad. Förändringen är en naturlig del i tillväxtstrategin och syftar till att skapa en mer sammanhållen och kundorienterad koncern.
 
– Kraftsamlingen under ett varumärke kommer att ge en ökad tydlighet för våra kunder och ett större värde för hela gruppen, säger Niclas Sjöberg, koncernchef för Höganäs Borgestad. De två Gävleföretag som nu inkorporeras i varumärket Höganäs Borgestad är Macon och Mektec. 
 
Huvudkontoret för Höganäs Borgestad kommer att ligga i Gävle. 

Höganäs Borgestad utvecklar, tillverkar och levererar eldfasta produkter, installationer och konceptlösningar för industrikunder och är idag ledande inom eldfast industri i Skandinavien och har också en global närvaro inom flera utvalda applikationsområden.
Höganäs Borgestad är rotad i långa traditioner. Redan 1825 började produktionen av eldfast material i Höganäs, och sedan dess har koncernen vuxit och består idag av flertalet verksamheter inom det eldfasta och isoleringsrelaterade affärsområdet.

Läs mer om Höganäs Borgestad här>>