Infranode investerar 400 miljoner kronor i Gävle HamnInfranode gör sin första investering inom transportsektorn och investerar 400 miljoner kronor i Gävle hamn 


Infranode investerar 400 miljoner kronor i utbyggnationen av en ny containerterminal i Gävle hamn och går in som delägare i hamnoperatören YILPORT Sweden Terminal Investment AB (”YST”). Genom investeringen blir Infranode partner och delägare i YILPORT Holdings svenska verksamhet i Gävle och terminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Investeringen kommer att användas till expansionen av den nya containerterminalen i Gävle, som ska möta den kraftigt ökade efterfrågan på containertransporter. 

”Det glädjer oss att göra den här investeringen i Gävle hamn, som är en viktig nordisk infrastrukturtillgång. Våra investerare såsom EIB och svenska pensions- och försäkringsbolag, ser fram emot att vara med att utveckla och stödja ett så strategiskt viktigt transportcentrum. Infranode ingår ett långsiktigt partnerskap med både det kommunala hamnbolaget (Gävle Hamn AB) och YILPORT Holding, som är en globalt etablerad hamnoperatör med lång erfarenhet och en stark lokal organisation”, säger Christian Doglia, VD och Founding Partner på Infranode. 

”Gävle hamn är ett av de viktigaste naven för svensk export och den växande importmarknaden och starkt kopplad till logistikparken Stockholm Nord. Det känns fantastiskt att Infranode har visat sitt förtroende för YILPORT Holding som en global containerterminaloperatör”, säger Robert Yuksel, ordförande och ägare av YILPORT Holding och YILDIRIM Group. 

Gävle Hamn är Sveriges tredje största containerhamn och den största på östkusten. Tillväxten har länge varit mycket stark och närmar sig 300 000 TEU1. För att möta den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. 

 ”Tillsammans med YST fördubblar vi nu kapaciteten hos den största containerterminalen på den svenska östkusten. Gävle Hamn AB fokuserar på att utveckla hamnen i Gävle. Infranodes investering visar att den modell som vi valt för att underlätta infrastrukturutveckling fungerar bra för att stödja regionens och hamnanvändarnas tillväxt. Det är ett erkännande för de framgångsrika investeringar som hittills gjorts och en bekräftelse på att Gävle hamn utvecklas i rätt riktning”, säger Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn AB. 

+46 73 320 7487 

Om Infranode 

Infranode är ett svenskt företag som investerar ansvarsfullt i infrastruktur i Norden. Infranode äger och utvecklar tillgångar inom energi, transport, telekom och och social infrastruktur inklusive samhällsfastigheter med en långsiktig horisont. Investerare i Infranode är ledande institutionella aktörer och pensionsfonder som till exempel KPA Pension, Fjärde AP-fonden och Folksam samt Europeiska Investeringsbanken (EIB). Infranode förvaltar cirka 4,5 miljarder kronor och har kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Infranode är ett systerbolag till AREIM, en etablerad nordisk fastighetsfond och utvecklare. 

Om YILPORT Holding YILPORT Sweden Terminal Investment AB är ett dotterbolag till YILPORT Holding som är en av världens snabbast växande internationella hamnoperatörer. YILPORT Holding har huvudkontor i Istanbul, Turkiet, och har verksamhet i nio länder i närmare 30 hamnar. YILPORT Holding är för närvarande rankad 12:e bland de globala containerterminaloperatörerna. Moderbolaget YILDIRIM Holding äger även 24 procent av CMA CGM Group, det tredje största containerrederiet i världen.