Haegerstrands stärker upp Tullverksamheten och utökar ytorna i Gävle HamnHaegerstrands Shipping & Logistics med huvudkontor i Gävle stärker upp Tullverksamheten med ytterligare kompetens.

 
Allt större utmaningar och växande efterfrågan inom tullområdet gör att Haegerstrands nu förstärker tullavdelningen.
Det innebär att Simon Hellmers, Sam Åkerblom, Owe Renman samt Karin Trittmann bildar det nya tullteamet på Haegerstrands. 
 
- Det här satsningen gör att vi är starkt rustade för framtidens utmaningar, säger VD Veronica Wallin
 

Haegerstrands dotterbolag Hamnmagasin i Gävle AB tecknar avtal om arrende i Gävle Hamn.

 
Hamnmagasin i Gävle AB som Haegerstrands äger tillsammans med Sören Thyr Harbour har tecknat avtal med Gävle Hamn om ytterligare yta på drygt 6000 kvm intill hamnkontoret i Gävle Hamn. 
 
- Nu har vi fler alternativ till lagerlösningar som vi kan erbjuda våra befintliga kunder och nya potentiella kunder. Ett tältmagasin alt. lagerbyggnad kommer att uppföras på arrendet, säger VD Veronica Wallin.Haegerstrands.se>>