Region Dalarna är ny associerad medlem i Mälardalsrådet

Nu är det klart att Region Dalarna välkomnas som ny associerad medlem i Mälardalsrådet. 


– Med ett medlemskap i Mälardalsrådet ökar samarbetsmöjligheterna för näringsliv, politik och akademi i storregionala utvecklingsfrågor. Det bidrar också till attraktivitet för de samverkande länen, då bättre utnyttjande av alla fyra trafikslagen leder till effektivitet. Arbetsmarknadsförstoring främjar också regional tillväxt, säger Birgitta Sacrédeus (KD), ansvarigt råd för regional utveckling.

– Region Dalarnas arbete i Mälardalsrådet kommer att öka attraktions- och utvecklingskraften för området inte minst för att vi är ett exporttungt län med stark besöksnäring, skogsbruk och industri, säger Birgitta Sacrédeus (KD).

Läs mer>>