Hållbara transporter viktigare än korta transporttider

Under lång tid har det funnits en föreställning om att Sveriges invånare önskar få sina varor så snabbt och billigt som möjligt, något som i sin tur gynnat mindre hållbara transportslag som lastbilar och flyg. En föreställning som inte stämmer, enligt en ny Sifo-undersökning. 

I Sjöfartsverkets sammanställning – ”Sjöfarten och transporterna: Om sjöfartens möjligheter att bidra till de klimatpolitiska målen” som publicerades under dagen presenterades också en ny Sifo-undersökning. Undersökningen visar att hela två av tre svenska konsumenter (68 procent) är beredda att välja en längre leveranstid för en beställd vara, om transportsättet är mer klimatsmart än det snabbaste transportslaget. 

– Transportköparna inom näringslivet har sedan länge agerat efter logiken om lägst pris och kortast transporttid. Det är därför glädjande att hela två av tre konsumenter prioriterar hållbara leveranser framför korta transporttider, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Läs mer>>

I vår region finns goda förutsättningar att ställa om. Här finns hamnarna och järnvägen.

Att välja sjövägen är i sig ett klokt val ur miljösynpunkt. Genom vårt strategiska läge vid havet, möjliggör och förenklar fartygs- och järnvägstransporter miljöarbetet för regionen. I Gävleborgs Län finns hela tio hamnar och flertalet sjöpendlar som trafikerar Östersjön. Gävle Hamn är Ostkustens största containerhamn med regelbundna pendlar till kontinenten. Läs mer>>