Godsmängden fortsätter att öka i Gävle Hamn

Förra decenniet har präglat uppgång och utveckling både inom Gävle hamn och inom svensk sjöfart generellt.


Den totala godsomsättningen år 2019 var 5,6 miljoner ton och har därmed ökat med ca 3,5 % (190 000 ton) jämfört med 2018.
Godsomsättningen har minskat med ca 1,3 % (74 000 ton) år 2019 jämfört med 2017, vilket kan anses som marginellt.
Jämfört med år 2016 har godsomsättningen år 2019 ökat med drygt 15 % (768 000 ton). Läs mer>>