Svenskt trä från Dalarna till Stockholm

Cederhusen i Hagastaden kommer att bli Stockholm första stora flerbostadshus i massivträ.


Nu står det klart att Sveriges största bostadskvarter i massivträ kommer att byggas med svenskt trä från Dalarna. Stommarna till de så kallade Cederhusen kommer att tillverkas av skivor i korslimmat trä som levereras från träindustriföretaget Setras nya fabrik i Långshyttan, cirka två timmar från Hagastaden i Stockholm där husen ska byggas. De första träelementen levereras i september, i samband med att det första huset i bostadskvarteret börjar byggas.

-Cederhusen är ett av världens mest hållbara bostadsprojekt och det var en självklarhet att husen skulle byggas med närproducerat svenskt trä. Det tar 17 minuter för vår skog i Sverige att växa fram materialet till det här huset som vi nu ska bygga, vilket naturligtvis är helt fantastiskt. Vi ser Cederhusen som början på något nytt och som ska visa vilken potential trä har som byggnadsmaterial, säger Anna Ervast Öberg, ansvarig projektutveckling trähus Folkhem

Valet av en svensk leverantör av byggnadsmaterialet kommer att innebära att den totala klimat- och miljöpåverkan från projektet reduceras kraftigt. Stommarna, dvs allt bärande i huset (väggar, hiss-schakt och bjälklagen), till Cederhusen tillverkas i fabriken i Dalarna. Processen är mycket energisnål och när de olika delarna till konstruktionen är klara transporteras de på två timmar till byggarbetsplatsen, där allt monteras på plats i tio våningar. Sammantaget blir hela processen, från förädling av skogen till ett färdigt stomrest hus, väldigt effektiv och det totala klimatavtrycket kommer att vara mycket lågt.

Läs mer i pressmeddelande från Veidekke>>