Hamnen i Orrskär byggs ut

Expansion Orrskär


Planering pågår för en utbyggnad av hamnen i Orrskär med 2 ha och ny kaj 150 meter samt med ytterligare landbaserad kran, för att möta efterfrågan från skogsindustrierna. Orrskär som idag är en av Sveriges största hamnar på sågade trävaror blir nu ännu större.

Läs mer om Söderhamn Stuveri och hamnar>>