Framtidens varulogistik

Under dagen samlas kommuner, näringsliv och innovatörer för att diskutera samverkan i små och stora stadsutvecklingsprojekt runt om i landet. Syftet är att underlätta för kommuner att arbeta ännu mer innovativt ­– bland annat genom ökad samverkan med näringslivet. Mässan ger en möjlighet att knyta kontakt med nya samarbetspartners och utforska innovativa lösningar som är omsättningsbara i befintliga och nya stadsdelar. Läs mer>>

Datum: 22 januari