Infram-dagen

Plats: ABB & Samarkand
Valhallavägen 2 & Fredsgatan 27

”Utmaningar och möjligheter för industrier och företag i Bergslagen”


Regeringen har utlovat större satsningar på infrastruktur än någonsin i modern tid. Regeringens mål är inte bara att hela landet ska leva. Hela landet ska växa!

Bergslagen svarar för 40 procent av landets export och omsätter 150 miljarder. 22 procent av Sveriges sysselsättning sker här. Men hur ser förutsättningarna ut, vilka utmaningar och möjligheter finns för industri och företagande i Bergslagen? Vad görs för att stärka och utveckla infrastrukturen i Bergslagen så att industrin kan fortsätta utvecklas och nya näringar växa fram?

Se program>>

Datum: 9 mars