Gävle Flygplats

Gävle flygplats ligger cirka 2 mil sydväst från Gävle och cirka 2 mil öster om Sandviken.

Kommunfullmäktige i Gävle kommun beslutade 2016  att Gävle Flygplats skall avvecklas som godkänd instrumentflygplats och omcertifieras till Icke godkänd flygplats (VFR).

Flygplatsen är en kommunalt ägd trafikflygplats som ägs och drivs av Gavle Fastigheter AB. Se hemsida www.gavleflygplats.se>>


Landningsbanan

Flygplatsen har en landningsbana med en längd av 2000 meter och en banbredd på 45 meter, taxibanan är cirka 200 meter lång och 15 meter bred, båda är belagda med asfalt. Landningsbanan ligger i rakt nord/sydlig riktning och betecknas bana 18 (bäring 180 grader) och bana 36 (bäring 360 grader). Flygplatsen är enligt luftfartsverkets normer av banklass 4C: flygplats med banlängd över 1800 meter.

Bana 18 har ILS (instrumentlandningsutrustning) som gör att flygtrafik i "dåligt" väder och låga siktförhållanden kan genom en ILS-procedur landa på bana 18.

Tekniska data Inflygningshjälpmedel

Bana 18
Instrumentlandningssystem (ILS), 2 st NDB-fyrar, OG, R, PAPI , LI och HI ljus.
Bana 36
1 st NDB-fyr, GS, PAPI, LI och HI ljus.

Flygfältet trafikeras för närvarande av ambulansflyg, fotoflyg, taxiflyg, skolflyg och är hemmaflygplats för två flygklubbar. Totala antalet starter är ca 4000/år. En ny brandstation är förlagd till flygplatsen.

Flygplatsen har med sin placering nära Valbo köpcentrum ett centralt läge mellan Gävle och Sandviken.

Verksamheter som skulle kunna lokaliseras till flygplatsområdet vid en framtida utveckling är:
  • Logistikföretag
  • Entreprenadföretag
  • Teknikföretag
  • Regionala driftlednings- och larmcentraler.