Historik Gävle Hamn


1787 Handels-Societeten begär att vissa Gävleskepp ska befrias från skyldigheten att anlöpa Kullboda Tullstation i Öregrund innan Gävle anlöpes. 1833, 1835 och 1843 genomdrivs rätten för alla seglande skepp att gå direkt till Gävle. Läs mer om Handels-Societeten här>>

1840 Handels-Societeten, på skeppsrederiernas bekostnad uppför vid Böna fiskehamn en för sjöfarten väl behövlig ledfyr. Därutöver utfördes på Handels-Societeten försorg uppmuddring av infarten till Gefle och utprickning av farvattnen.

Tiden 1841-1845 är Gävles höjdpunkt som sjöfartsstad med 120 fartyg - främst i hela landet. år 1845 kom fem av Sveriges åtta mest förmögna fartygsägare, redare, från Gävle. Under 1860-talet byggdes de flesta, största och vackraste segelfartygen längs norrlandskusten. År 1871 fanns 71 fartyg registrerade i Gävle och 1880 var antalet 85.

Källa: www.jarnriket.comBild: Gävle Hamn, Fredriksskans