Utbyggd containerhamn 2021Under 2010 inleddes en serie viktiga utbyggnader och infrastrukturinvesteringar i hamnen. Nya kajer, pirar och hanteringsytor. Därtill har och kommer stora investeringar att göras i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering. Inseglingsrännan har breddats från 60 till 126 meters bredd och djupet är nu 13,5 meter.
 Även terminal Granudden på den södra sidan, byggs ut till dubbla längden 700 meter. 
Tågförbindelsen till hamnen byggs ut och elektrifieras. I anslutning till hamnen öppnas det upp ledig mark för exploatering, lämpligt för logistik- och transportföretag.

Container Freight Station om 17 000 kvm inomhus

 • Järnväg in i terminalen
 • Traverser och truckar lossar, bil och järnväg
 • Mellanlagring
 • Stuffning sker med loadplate eller truck
–Stålcoils
–Formatplåt
–Pappersrullar
–Lastpallar

Muddring av farleden till Gävle Hamn

- Ny inseglingsränna invigdes 2014
 • Bredd 126 m (Fartygets bredd 42 m)
 • Djup 13,5 m (Fartygets djupgående 12,2 m)
 • Ca 4’’ kbm muddermassor
 • Ca 600’ förorenat (tippas bakom invallning)
 • Resterande massor tippas till havs
 • Landvinningen blir 326 000 kvm
 • Längre kaj och nya ytor på Granudden
 • Ny oljepir med fullt djupgående
 • Ny kaj och ytor för intermodala volymer på Fredriksskans

Ostkustens största containerhamn blir dubbelt så stor 2021


Sedan starten för tio år sedan har containertrafiken i Gävle Hamn redovisat en nästan obruten rad av stora årliga volymökningar. För att klara fortsatt tillväxt fördubblar nu Gävle Hamn och Yilport Gävle kapaciteten i containerhamnen. Med en gemensam satsning på drygt 800 miljoner kronor byggs ytterligare en kaj med kranar och djup för att kunna ta emot fler och större containerfartyg. Med större kranar kan hamnen ta emot större fartyg som lastar uppemot 22 containrar i bredd. Den dubbelt så stora containerhamnen kommer att kunna lasta och lossa fyra fartyg samtidigt. Utbyggnaden beräknas vara klar 2021, och innebär möjligheter att årligen hantera 600 000 TEU*. Läs mer på Gävle Hamn hemsida>>
 

Enorm potential 


- Inom en 25-milsradie från Gävle produceras varje år nästan 17 miljoner ton stål, papper och timmer. Mycket exporteras redan till sjöss i container via oss, och den andelen kommer definitivt att växa, säger Yilports nordenchef Eryn Dinyovszky.

Sjöfartsstaden Gävle har stolta traditioner som sträcker sig hundratals år tillbaka - en historik som inspirerar. När kommunen och Yilport tillsammans gör stora och långsiktiga investeringar i hamnen är det viktig för snabbt växande Gävle, men också för en stor omgivande region med flera av landets största industrier. Förutom att hamnen i Gävle kommer att attrahera ännu fler exportföretag, så räknar hamnbolaget och Yilport också med ökad import. Samtidigt med containerhamnens expansion ska det t.ex. byggas ett laboratorium för Livsmedelsverkets analyser av importerade livsmedel.

- Med strängare krav på miljövänligare transporter har vi ett optimalt läge. Gävle Hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser gör det enkelt för varuägare inte bara i vår region, utan i stora delar av Sverige att öka även importen via Gävle Hamn. Våra omfattande nyinvesteringar skapar helt nya förutsättningar för det som jag gärna kallar Stockholms Norra Hamn, konstaterar Fredrik Svanbom, VD i kommunägda Gävle Hamn AB.

Nya hamnnära logistikytor

Inom hamnområdet finns idag cirka 170 000 kvadratmeter magasinsyta. I den logistikpark som växer fram utanför grindarna finns 20 hektar byggklar mark för fler företag med behov av etablering strax intill ostkustens största containerhamn, omfattande resurser för bulk-gods, och en av landets stora olje- och kemiterminaler.