Norrsundets Hamn, Gävle  


400 meter kaj
Total yta: 260 ha mar och 190 ha sjöyta
Farled: 16 m bred, 6,2 m djup, längd 140 m


Norrsundet är en del av expansiva Gävle. Med sitt strategiska läge strax norr om Gävle erbjuds goda förutsättningar till utmärkta etableringsmöjligheter och en hub för klimatsmartkustsjöfart. 

Från pappersbruk till energibruk

I hamnområdet pågår omvandlingen av Norrsundets Bruk till framtidens centrum för energi. Den förändringen påbörjades 2011 och har lett till en stark position på pelletslagring. Sveriges stora värmeverk står inför en dramatisk omställning. Miljarder kronor investeras för att bygga nya anläggningar för avfallsförbränning och intresset för att bygga ut redan existerande anläggningar är stort. De första sjötransporterna har redan landats i Norrsundets hamn med lyckat resultat.

Kommunikationer
Bil: E4:an ligger 7 minuter från Norrsundet. Det tar 30 minuter från Norrsundet till Gävle och 120 minuter till Stockholm.
Flyg: 100 minuter med bil till Arlanda.
Båt: Egen hamn, godkänd för internationell sjöfart.
Järnväg: Järnvägslinje med nyrustad banvall som sträcker sig genom hela området.

Ägare: SNHL AB

Södra Norrlands Hamnar AB, SNHL äger Norrsundet, Skutskär, Torsboda coh Härnösands hamnar.
Verkställande direktör är Stig Wåhlstedt. Han kommer närmast från Sveriges tredje största containerterminal GCT i Gävle.

I Norrsundets Hamn finns ett data-center. Det schweiziska IT-bolaget Adaptic äger serverhallarna i Norrsundets f.d. sågverk. Serverhallarna är sedan länge i full drift. Övriga delar av byggnaden används nu för montering av nya servrar och inredning av containrar, var och en med plats för som mest 268 servrar. Kontakt
Stig Wåhlstedt, VD
Mob: +46(0)70 – 414 05 96
E-post: stig.wahlstedt@snhl.se

Hemsida SNHL