Skärnäs Hamn, Iggesund

Strategiskt placerad strax söder om Hudiksvall


Skärnäs Terminal hyser både hamn, stuveri och terminal. I dagsläget hanteras skogsprodukter från moderbolaget Holmen och dess dotterbolag i området, men också från ett antal sågverk i regionen. En del i verksamheten utgörs av J Arndt Shipping som håller kontakten med redarna och externa kunder.

Skärnäs Terminal AB ett helägt dotterbolag till Holmen AB. En hamn med eget stuveri och speditionsverksamhet beläget i Iggesund söder om Hudiksvall. Skärnäs Terminal hanterar årligen en 800.000 ton skogsprodukter.  

Skärnäs Terminal har ett nära samarbete med bifirman J Arndt Shipping som utför klarering och speditionstjänster.

Läs mer om Skärnäs terminal här>>