Borlänge Kombiterminal


Borlänge Kombiterminal ligger mitt i en av Sveriges mest godsintensiva regioner i anslutning till Riksbangården Borlänge.
Dalarna är landets fjärde största exportlän, vilket medför täta transporter av länets godsvolymer. Stora volymer har sin start- och målpunkt på terminalen.

Borlänge kombiterminal är bl.a. en transporthub för både SSAB och LKAB som samsas om kapaciteten i SSAB:s stålpendel mellan Borlänge och Luleå.

Borlänge Kombiterminal är öppen för alla aktörer på lika villkor. Terminalen erbjuder en komplett lösning .
 
Opereras av:

Logs Logistics AB
Mästargatan 13
781 71 Borlänge
Telefon: 0243-22 40 70

Läs mer www.logs.seBild: Borlänge Riksbangård