Logistiknätverk Mellansverige 


Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners. Alla företag verksamma i Gävleborg och Dalarnas Län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll.

Alla tillverkande-, lager,- och logistikföretag är välkomna att vara med i nätverket. 
Vi arrangerar företagsbesök, studieresor, möten och seminarier.

Vi vill informera, inspirera och utbilda för att därigenom skapa en plattform som utvecklar affärer genom att vi finner nya infallsvinklar och samarbeten.

Syfte med branschnätverket är att utveckla transport-, infrastruktur- och logistiknäringen i regionen, så att vi stärker vår konkurrenskraft i alla led.

Vår Agenda:

Utveckla regionens utbildningsutbud inom logistikområdet
Informera om ledig i mark i regionen
Informera om planer och satsningar i större infrastrukturprojekt
Utveckla marknadsföringen av det geografiska läget för etable­ring av logistikföretag
Engagera näringslivet i viktiga infrastruktur- och planeringsfrågor
Arrangera seminarieprogram tillsammans med näringslivet i regionen

Bild: Näringslivsdagar på Gasklockorna i Gävle. Jennie Johansson från CLIP och Högskolan i Gävle berättar om satsningarna på logistikutbildningar.