LOGISTIKNÄTVERKET GÄVLEBORG-DALARNA


Logistiknätverket syftar till att under lättsamma former träffas och bygga relationer med såväl andra företagare som partners. Alla företag verksamma i Gävleborg och Dalarnas Län, för vilka logistik och transporter spelar stor roll.

Alla tillverkande-, lager,- och logistikföretag är välkomna att vara med i nätverket. 
Vi arrangerar företagsbesök, studieresor, möten och seminarier.

Vi vill informera, inspirera och utbilda för att därigenom skapa en plattform som utvecklar affärer genom att vi finner nya infallsvinklar och samarbeten.

Syfte med branschnätverket är att utveckla transport-, infrastruktur- och logistiknäringen i regionen, så att vi stärker vår konkurrenskraft i alla led.
Kontaktperson Logistiknätverket: Anders Franck. Önskar du få inbjudan till Logistiknätverket, skicka ett mail till Anders.
E-post: anders@mellansverigeslogistiknav.se

Vår Agenda:
  1. Utveckla regionens utbildningsutbud inom logistikområdet
  2. Informera om ledig i mark i regionen
  3. Informera om planer och satsningar i större logistikprojekt, utvecklingsområden
  4. Utveckla marknadsföringen av det geografiska läget för etable­ring av logistikföretag
  5. Engagera näringslivet i logistikfrågor
  6. Arrangera seminarieprogram tillsammans med näringslivet i regionen
  7. Arrangera studiebesök