Regionsamarbete

Tillsammans blir vi bäst på logistik.


Vår strävan är att ständigt utveckla och förädla logistiknavet som vi anser är en viktig grundförutsättning för att skapa tillväxt för regionens företag, och för att erhålla nyetableringar. 

Nätverket ska generera ett organiserat erfarenhetsutbyte inom logistikens områden och underlätta kontakter och samarbeten mellan företag, akademi och offentlig sektor.

Vi informerar om vad som händer inom regionens logistikområden och marknadsför lediga logistikytor. Vi marknadsför regionen och uppmuntrar nätverket att stärka upp marknadsföringen, genom att använda vår logotyp.  

 

Kommuner som stödjer 

 • Gävle Kommun
 • Borlänge Kommun
 • Sandvikens Kommun
 • Hofors Kommun
 • Falu Kommun
 • Söderhamn Kommun
 • Avesta Kommun
 • Ludvika kommun

Akademi som stödjer 

 
 • Högskolan i Gävle, HiG
 • Högskolan i Dalarna

Statliga verk och myndigheter som stödjer 

 • Trafikverket i Borlänge
 • Trafikverket i Gävle
 • Länstyrelsen Gävleborg
 • Länstyrelsen Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Dalarna