INNOVATÖRERNA

Kreativiet är en nyckel i framtida affärsmodeller och utvecklande av verksamheter. Vi söker innovationer och nyskapande, för att därigenom utveckla regionen, genom nya produkter/tjänster och företag, framförallt inom logistik och transportsektorn.
Vi lyfter därför fram samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor - samverkan mellan regioner och kompetenser. Vi sätter fokus på kraftsamling i nätverk och positionering med inriktning på kreativitet.

Ett tidigt exempel på en innovatör som lyft regionen är Göran Fredrik Göransson (bild) i Sandviken som krönte stora framgångar 1858, ett år som kallas den moderna stålålderns födelse. Vid ett besök i England träffade Göransson Henry Bessemer, som hade tagit patent på den första moderna metoden för tillverkning av götstål. Metoden var dock svår att tillämpa i praktiken. Göransson förvärvade rätten till att utnyttja patentet i Sverige och inledde experiment vid masugnen i Edsken, Sandviken. år 1858 hade Göransson löst problematiken. För att exploatera bessemermetoden i större skala anlade Göransson, Sandvikens Jernverk 1862. Idag Sandvik AB.

Gustaf de Laval föddes 1845 i Orsa, Dalarna. Gustaf de Laval var uppfinnare och industriman av stort format. Han var en av Sveriges mest produktiva uppfinnare och beviljades hela 93 svenska patent och startade 37 företag, varav Alfa Laval är det mest välkända. Bland de uppfinningar som beviljades patent kan nämnas, centrifugalseparatorn, ångturbinen, laktokiten för bestämmande av mjölkens fetthalt. Gustaf de Laval var även riksdagsman och ledamot av Kungliga Vetenskapsakademin.

Alfred Nobel, är en av Sveriges mest berömda uppfinnare och grundare av Nobelpriset. Alfred Nobels familj har sina rötter i Gävle, hans far och farfar var födda och uppväxta I Gävle. Alfreds far, Immanuel Nobel (f. 1801) var uppfinnare som sin son. Välkända uppfinningar var undervattenminor, snabbskjutande gevär, fanérverktyg, centralvärme för hus, för att nämna några.

Innovativa varumärken

Till regionens stora innovatörer inom varumärkesbyggande kan nämnas Adolf Ahlgren, Ahlgrens Tekniska Fabrik i Gävle, som 1909 lanserade halstabletten Läkerol. Läkerol är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, och marknadsförs utifrån den bärande idén "Läkerol - makes people talk". Idag ingår Läkerol i Cloettta AB. 

Ett annat exempel, är varumärke Gevalia, som är det latinska namnet för Gävle. Varumärket Gevalia lanserads 1920 av dåvarande VD Sven Engwall, sonson till företagets grundare (1853) Victor Theodor Engwall (bild). Allt sedan dess har Gevalia varit en föregångare inom reklamens område med tidig kändisreklam till senare tids kampanj Oväntat besök. Gevalia är idag marknadsledare på kaffemarknaden och ingår i JDE med rosteri i Gävle.

Dalarnas starkaste varumärke är ett av Sveriges starkaste. 99% känner till Dalahästen. Den första Dalahästen dateras 1560 (svart häst), de första kurbitsmålade dalahästarna härstammar från 1700-talet.