ITS/GIS

GIS-tekniken optimerar din transportverksamhet och ökar lönsamheten

GIS spelar en central roll i planeringsarbetet för effektiva transporter. Inte minst ifråga om kostnader och miljö. En unik klustermiljö som har den högsta kompetensen inom området finns placerad i regionen. FPX (Future Position X) är ett exempel på det. FPX roll är att vara en oberoende arena för test, utveckling och marknadsföring av GIS, tjänster och kunskap.

Genom att lyfta in GIS-tekniken i logistikarbetet, öppnar sig möjligheter som att reducera kostnaderna, öka intäkterna och minska miljöpåverkan. Läs mer om GIS

Många fördelar med GIS

  • Ruttoptimerar och skapar arbetsområden, dimensionerar och planerar fordonsflottan
  • Transportplanerar över multimodala nätverk
  • Skapar ett gemensamt system för kontor – transportledare - chaufförer
  • Integrerar med ERP och andra system
  • Reducerar utsläpp och minskar klimatpåverkan
  • Transport-kostnadsbesparingar på upp till 20%

ITS - Intelligenta transportsystem

ITS Dalarna är ett regionalt klustersamarbete, bestående av organisationer med regional närvaro och med verksamhet inom ITS -området.

Med hjälp av ITS kan vi få effektiva och hållbara transportlösningar, som både motsvarar krav på miljöanpassning, flexibilitet och punktlighet. Läs mer om ITS