Esri Sverige

Esri Sverige, Gävle. Tel 0771-98 48 00
Esri Sverige GeoLogistik-lösning kombinerar geografi och logistik på ett kraftfullt sätt och innehåller effektiva verktyg för transportledare/planerare, säljare, personal i fält och beslutsfattare. Följ och optimera din transportintensiva verksamhet genom att bättre nyttja den geografiska dimensionen. Läs mer om Esri här>>

Hitta "hot spots" för lokalisering av butiker och lager genom GIS

Vare sig du letar efter den bästa vägen för dina transporter eller den bästa platsen att placera ett nytt lager, kommer geografiska analyser hjälpa dig att fatta mer välgrundade beslut om vilka de bästa platserna och vägarna är.
 
När MellanSveriges LogistikNav tillsammans med CLIP vid Högskolan i Gävle besökte Esri Sverige Hk i Gävle, informerades vi om, vad GIS kan användas till i syfte att optimera lokalisering och transporteffektivitet, och vi fick för oss berättat att;
 
- Geografisk analys går ut på att förstå vår omvärld - att kartlägga var saker och ting finns, hur de förhåller sig till varandra, vad det sammanhanget betyder och vilka åtgärder att vidta utifrån den kunskapen. Att upptäcka och kvantifiera mönster i data kan användas för att hitta "hot spots", extremvärden och andra naturliga datakluster. Det är just analyserna som är hjärtat i geografiska informationssystem (GIS). Det gäller allt från beräkningar av mönster i utbredning till att finna optimala plats- och vägval till att skapa riktigt avancerade prognosmodeller.
 
Esri Sverige är landets största leverantör av GIS och är svensk distributör av Esris världsledande GIS-plattform ArcGIS och tillhandahåller även andra ledande programvaror för GIS. Hos Esri finns GIS-expertisen och i Esri,s erbjudande ingår både konsulttjänster, systemutveckling, användarsupport och en kursverksamhet.
 
Ifall du är intresserad av GIS som verktyg vid lokalisering? Kontakta Esri, eller MellanSveriges LogistikNav, så kan vi arrangera möten med rätt personer.
 
I vår region finns en stark koncentrationen av GIS-kompetens och Gävle benämns allmänt som Europas GIS-huvudstad. Exempelvis finns Esri med sitt huvudkontor i Gävle, Geomatikk, Cartesia, Metria, Lantmäteriet m.fl., samt att Högskolan i Gävle har masterutbildning inom GIS. Totalt arbetar ca 1.500 personer inom GIS-klustret i Gävle.