Utbildning

I Gävleborg och Dalarna finns två Högskolor med utbildningar inom logistik. Vi har även samlat relevant utbildning vid regionens Yrkeshögskolor och övriga utbildningar inom transport och logistik.

MellanSveriges LogistikNav har ett etablerat nätverkssamarbete med Högskolan i Gävle/CLIP och Högskolan Dalarna. Tillsammans arrangerar vi årligen Logistikdagar i både Gävleborg och Dalarna. Logistikdagar som sätter fokus på forskning och innovation.


Högskolan i Gävle  
Högskolan Dalarna