Högskolan i Gävle

Centrum för logistik och innovativ produktion.

Vad kan Högskolan i Gävle göra för ditt företag, se presentation>

CLIP - Centrum för logistik och innovativ produktion, erbjuder excellent kompetens inom området för att stärka konkurrenskraften inom Gävleborgsregionen. CLIP är en naturlig mötesplats för företag och organisationer som genom logistik och innovativa produktionslösningar behöver förbättra konkurrensförmågan och bli mer effektiva.
Centrets kompetensområden är Supply chain management, outsourcing/insourcing, innovationsprocesser, Lean Production, distribution och transportlogistik samt logistik och energi/miljö.

Som centrumbildning erbjuder CLIP

  • Näringsrelevant forskning och utveckling
  • Utbildning inom logistik och innovativ produktion
  • Kompetensstöd
  • Studentarbeten
  • Nätverk med företag, forskare och lärare
  • Kunskapsspridning
Vid Högskolan i Gävle finns även program för industriell ekonomi och ekonomiingenjör. Högskolan i Gävle erbjuder också två logistikrelaterade utbildningar på masternivå, Master Programme in Logistics and Innovation Management (Sweden-China master) och Master Programme in Management of Logistics and Innovation.

Läs mer om CLIP
Läs mer om Högskolan i Gävle
Läs broschyr (pdf)